Disclaimer

Door deze website te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de hierna vermeldde regels in deze disclaimer. Bent u niet akkoord met deze regels dan moet u de informatie op deze website niet gebruiken.

Gebruik van de website

Wij hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij garanderen echter niet dat deze website altijd foutloos of ononderbroken functioneert of dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze website kan steeds zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor het niet functioneren van de website of het tonen van foutieve c.q. onvolledige informatie nadrukkelijk van de hand.

Informatie op deze website is geen advies

De op of via deze website aangeboden informatie is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als enige vorm van deskundig advies. De getoonde informatie is ook niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. Beslissingen die u neemt op basis van de op de website getoonde informatie komen voor uw eigen rekening en risico.

Informatie afkomstig van derden

Op deze site kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar de websites van derden. De op deze websites getoonde informatie wordt door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website.